Vstup do domova

Vstup do domova

Vítejte v Domově Horní Bříza

Posláním Domova je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatelem Domova je Plzeňský kraj

Více o domově


 

Aktualizace k 18. 2. 2021:

 

Nový manuál návštěv v našem Domově k 18. 2. 2021 více viz. níže

 

NÁVŠTĚVY DO ODVOLÁNÍ

MANUÁL NÁVŠTĚV V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Návštěvy je nutné předem telefonicky objednat v pracovní dny (Po – Pá) v době od 8:00h do 12:00h u dané vedoucí oddělení a to minimálně 2 pracovní dny předem:

Odd. A – 606 676 295

Odd. B – 606 676 294

Odd. C – 606 676 296

Odd. D + E - 606 676 297

Naší prioritou je ochrana zdraví a života naších klientů a personálu, v souvislosti s nastavenými opatřeními doporučujeme dodržovat níže uvedené body:

  • Pokud bude vycházka trvat méně než 6 hodin budou po návratu sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
  • Pokud bude vycházka trvat nad 6 hodin, bude uživatel bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
  • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor třídy FFFP2 nebo KN95.

 

MANUÁL NÁVŠTĚV V NAŠEM DOMOVĚ

Návštěva je možná za splnění níže uvedených podmínek:

1. Vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením je nutné si návštěvy předem telefonicky objednat v pracovní dny (Po – Pá) v době od 8:00h do 14:00h a to minimálně 2 pracovní dny předem.

Objednávání návštěv je možné na uvedených telefonních číslech:

Kontakt na sociální pracovnici Domova:

Kristýna Miková, DiS. - 775 884 210, 778 885 335

2. Návštěvy budou probíhat v:

  • St + So dopoledne v době od 9:00h do 11:00h a odpoledne v době od 14:00h do 16:00h.

Návštěvy jsou objednávany po 30 minutách, žádáme návštěvníky, aby se dostavili maximálně 15 minut předem z důvodu testování.

3. Návštěvy budou probíhat v prostorách bufetu. U zcela imobilních uživatelů bude návštěva probíhat na pokoji.

4. Uživatele mohou navštívit max. 2 dospělé osoby, které MUSÍ BÝT PŘEDEM NAHLÁŠENY při objednávání návštěvy.

5. Návštěvníci se nezdržují v prostorách recepce, čekají venku, dodržují dostatečné rozestupy a používají ochranné pomůcky úst a nosu. Každý návštěvník bude vyzván personálem Domova k vstupu do recepce. Při vstupu je návštěva povinna si vydezinfikovat ruce, nechat si změřit tělesnou teplotu a vypsat Čestné prohlášení.

6. Všichni návštěvníci podstoupí test POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v zařízení, bez ohledu na již prodělané onemocnění, nebo platný test v posledních 48 hod, absolvování POC testu je pro návštěvy bezplatné. POC test probíhá stěrem z nosohltanu zdravotní sestrou. Výsledek testu je znám do 15 minut, na výsledek testu čekají návštěvníci venku, jak je uvedeno v bodě 5. V případě pozitivního testu Vám nebude návštěva umožněna.

7. Po dobu návštěvy jsou všichni návštěvníci povinni používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (NE roušky, šátky, šály ani jiné obdobné tkaniny). Návštěvy jsou poučeny o povinnosti dodržovat zvýšený hygienický režim a režimová opatření. V případě porušení režimových opatření bude návštěva ukončena.

8. Po dobu návštěvy je nutné omezit osobní fyzický kontakt na minimum, dále není možné po dobu návštěvy konzumovat jídlo ani nápoje.

9. Při odchodu ze zařízení jsou návštěvníci povinni svůj odchod hlásit na recepci a neprodleně opustit areál domova.

10. Doba návštěvy je stanovena na 30 minut.

 
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Všem studentům, dobrovolníkům a městu Horní Bříza za pomoc v této nelehké době při zvládání epidemie.

Velmi si této pomoci vážíme. DĚKUJEME!

 

ASISTOVANÝ VIDEOHOVOR PŘES WhatsApp

Prostřednictvím aplikace WhatsApp ve vašem mobilu či tabletu Vám můžeme zprostředkovat asistovaný videohovor s Vaším příbuzným – klientem našeho Domova.

V případě zájmu si do svého mobilu uložte naše tel. číslo:

Pro odd. A, B, C: + 420 775 899 509 Pro odd. D, E: + 420 775 899 514

Následně nás, dle čísla, najděte jako adresáta na WhatsApp. Po té běžnou zprávou potvrďte zájem o videohovor, uveďte s kým, který den, v jakém čase, ideálně v pracovní dny (Po – Pá) od 8-11 hod.; 13-15 hod.

Vzhledem k vysokému počtu našich klientů, Vás prosíme o zamluvení videohovoru minimálně den dopředu.

V případě, že Váš příbuzný bude mít zájem o rozhovor, bude Vás v tomto čase volat zpět. Pokud ne, budeme Vás kontaktovat. Podmínkou je stabilní připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Přes WhatsApp nepište zprávy pro personál.  Je to pouze pro videohovory s klientem.