Vstup do domova

Vstup do domova

Vítejte v Domově Horní Bříza

Posláním Domova je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatelem Domova je Plzeňský kraj

Více o domově


 

Aktualizace k 3. 5. 2021:

NÁVŠTĚVY OD 3. 5. 2021 POVOLENY VÍCE VIZ. NÍŽE

 

SČÍTÁNÍ LIDU

Sčítání lidu 2021 proběhne v našem Domově samostatně. Pro náš Domov byl ustanoven samostatný sčítací obvod číslo: 83301501 a byla určena sčítací komisařka, která bude sčítání realizovat. V případě dotazů volejte
Mgr. Barboru Čechovou, DiS. - 606 676 290.

 

NÁVŠTĚVY DO ODVOLÁNÍ

MANUÁL NÁVŠTĚV V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Návštěvy je nutné předem telefonicky objednat v pracovní dny (Po – Pá) v době od 8:00h do 12:00h u dané vedoucí oddělení a to minimálně
2 pracovní dny předem:

Odd. A – 606 676 295

Odd. B – 606 676 294

Odd. C – 606 676 296

Odd. D - 606 676 297

Odd. E - 778 451 788

Naší prioritou je ochrana zdraví a života naších klientů a personálu, v souvislosti s nastavenými opatřeními doporučujeme dodržovat níže uvedené body:

1. Vycházka do 6 hod.

  • uživatel služeb se může vrátit na svůj pokoj a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,

2. Vycházka nad 6 hod.

  • Pokud bude vycházka trvat nad 6 hodin, bude uživatel služeb bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

a) Pokud má uživatel služeb vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID 19 a od aplikace 2. dávky (v případě dvoudávkové vakcíny) uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID 19, může být umístěn zpět na svůj pokoj

Během vycházky používají osoby ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu), minimálně s filtrační účinností 94 % (např. FFP2, KN95)

 

MANUÁL NÁVŠTĚV

Návštěva je možná za splnění níže uvedených podmínek:

1. Vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením je nutné si návštěvy předem telefonicky objednat v pracovní dny (Po – Pá) v době od 8:00h do 12:00h a to minimálně 2 pracovní dny předem.

Objednávání návštěv je možné na uvedených telefonních číslech.

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Čechová, DiS. - 606 676 290

Helena Pánková, DiS. - 778 885 335

Kristýna Miková, DiS. - 775 884 210

2. Návštěvy budou probíhat v:

  • St + So dopoledne v době od 9:00h do 11:00h a odpoledne v době od 14:00h do 16:00h.

3. Návštěvy budou probíhat v prostorách bufetu. U zcela imobilních uživatelů bude návštěva probíhat na pokoji.

4. Uživatele služeb mohou navštívit max. 2 dospělé osoby.

5. Při vstupu do zařízení je návštěva povinna si vydezinfikovat ruce, nechat si změřit tělesnou teplotu a vypsat Čestné prohlášení.

6. Všichni návštěvníci podstoupí test POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v zařízení,
s výjimkou, že:

a) absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Absolvování POC testu je pro návštěvy bezplatné. POC test probíhá stěrem z nosohltanu zdravotní sestrou. Výsledek testu je znám do 15 minut. V případě pozitivního testu Vám nebude návštěva umožněna.

7. Po dobu návštěvy jsou všichni návštěvníci povinni používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (NE roušky, šátky, šály ani jiné obdobné tkaniny). Návštěvy jsou poučeny o povinnosti dodržovat zvýšený hygienický režim a režimová opatření. V případě porušení režimových opatření bude návštěva ukončena.

8. Po dobu návštěvy je nutné omezit osobní fyzický kontakt na minimum, dále není možné po dobu návštěvy konzumovat jídlo ani nápoje.

9. Při odchodu ze zařízení jsou návštěvníci povinni svůj odchod hlásit na recepci a neprodleně opustit areál.

10. Doba návštěvy je stanovena na 30 minut.

  
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Všem studentům, dobrovolníkům a městu Horní Bříza za pomoc v této nelehké době při zvládání epidemie.

Velmi si této pomoci vážíme. DĚKUJEME!

 

ASISTOVANÝ VIDEOHOVOR PŘES WhatsApp

Prostřednictvím aplikace WhatsApp ve vašem mobilu či tabletu Vám můžeme zprostředkovat asistovaný videohovor s Vaším příbuzným – klientem našeho Domova.

V případě zájmu si do svého mobilu uložte naše tel. číslo:

Pro odd. A, B, C: + 420 775 899 509 Pro odd. D, E: + 420 775 899 514

Následně nás, dle čísla, najděte jako adresáta na WhatsApp. Po té běžnou zprávou potvrďte zájem o videohovor, uveďte s kým, který den, v jakém čase, ideálně v pracovní dny (Po – Pá) od 8-11 hod.; 13-15 hod.

Vzhledem k vysokému počtu našich klientů, Vás prosíme o zamluvení videohovoru minimálně den dopředu.

V případě, že Váš příbuzný bude mít zájem o rozhovor, bude Vás v tomto čase volat zpět. Pokud ne, budeme Vás kontaktovat. Podmínkou je stabilní připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Přes WhatsApp nepište zprávy pro personál.  Je to pouze pro videohovory s klientem.