Vstup do domova

Vstup do domova

Vítejte v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatelem je Plzeňský kraj

Více o zařízení


 

Aktualizace k 8. 6. 2021:

CANISTERAPIE

Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s organizací
Pomocné tlapky, o.p.s.

Každá jejich návštěva potěší nejen naše uživatele, ale i zaměstnance.

Při této příležitosti byla natočena reportáž, kterou můžete shlédnout ZDE.

 

NÁVŠTĚVY DO ODVOLÁNÍ

MANUÁL NÁVŠTĚV V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Návštěvy je nutné předem telefonicky objednat v pracovní dny (Po – Pá) v době od 8:00h do 12:00h u dané vedoucí oddělení a to minimálně
2 pracovní dny předem:

Odd. A – 606 676 295

Odd. B – 606 676 294

Odd. C – 606 676 296

Odd. D - 606 676 297

Odd. E - 778 451 788

Naší prioritou je ochrana zdraví a života naších klientů a personálu, v souvislosti s nastavenými opatřeními doporučujeme dodržovat níže uvedené body:

1. Vycházka do 6 hod.

  • uživatel služeb se může vrátit na svůj pokoj a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,

2. Vycházka nad 6 hod.

  • Pokud bude vycházka trvat nad 6 hodin, bude uživatel služeb bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

a) Pokud má uživatel služeb vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID 19 a od aplikace 2. dávky (v případě dvoudávkové vakcíny) uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID 19, může být umístěn zpět na svůj pokoj

Během vycházky používají osoby ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu), minimálně s filtrační účinností 94 % (např. FFP2, KN95)

 

MANUÁL NÁVŠTĚV od 9. 6. 2021

Návštěva je možná za splnění níže uvedených podmínek:

1. Návštěvy mohou probíhat na pokojích uživatelů či ve venkovních prostorách zařízení.

2. Návštěvy budou probíhat každý den v době od 14:00 – 16:00. Návštěvy se NEMUSÍ předem objednávat, pokud splňují jednu z podmínek v bodě 3. Celková doba návštěvy je maximálně 1 hodina. Na návštěvu mohou 2 osoby za jedním uživatelem.

3. Návštěvy, nepotřebují zajištění antigenního testu pracovníky zařízení, je ale nutné prokázat se písemným dokladem od lékaře či odběrové stanice o:


• Absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny


• Absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hod


• Laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,


• Očkování proti COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě:

  • dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

4. Návštěvy, které nemají možnost se prokázat jedním z výše uvedených dokumentů, mohou přijít na návštěvu ve STŘEDU v době od 9 do 11 hod, kde budou otestováni naším personálem.

5. Při vstupu do zařízení je návštěva povinna si vydezinfikovat ruce, nechat si změřit tělesnou teplotu a vypsat Čestné prohlášení. Tento formulář si návštěvník ponechá u sebe po dobu návštěvy.

6. Po dobu návštěvy jsou všichni návštěvníci povinni používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (NE roušky, šátky, šály ani jiné obdobné tkaniny). Návštěvy jsou poučeny o povinnosti dodržovat zvýšený hygienický režim a režimová opatření. V případě porušení režimových opatření bude návštěva ukončena.

7. Po dobu návštěvy je nutné omezit osobní fyzický kontakt na minimum, dále není možné po dobu návštěvy konzumovat jídlo ani nápoje.

8. Při odchodu ze zařízení jsou návštěvníci povinni svůj odchod hlásit na recepci, odevzdat Čestné prohlášení a neprodleně opustit areál.

    
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Všem studentům, dobrovolníkům a městu Horní Bříza za pomoc v této nelehké době při zvládání epidemie.

Velmi si této pomoci vážíme. DĚKUJEME!

 

ASISTOVANÝ VIDEOHOVOR PŘES WhatsApp

Prostřednictvím aplikace WhatsApp ve vašem mobilu či tabletu Vám můžeme zprostředkovat asistovaný videohovor s Vaším příbuzným – klientem našeho Domova.

V případě zájmu si do svého mobilu uložte naše tel. číslo:

Pro odd. A, B, C: + 420 775 899 509 Pro odd. D, E: + 420 775 899 514

Následně nás, dle čísla, najděte jako adresáta na WhatsApp. Po té běžnou zprávou potvrďte zájem o videohovor, uveďte s kým, který den, v jakém čase, ideálně v pracovní dny (Po – Pá) od 8-11 hod.; 13-15 hod.

Vzhledem k vysokému počtu našich klientů, Vás prosíme o zamluvení videohovoru minimálně den dopředu.

V případě, že Váš příbuzný bude mít zájem o rozhovor, bude Vás v tomto čase volat zpět. Pokud ne, budeme Vás kontaktovat. Podmínkou je stabilní připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Přes WhatsApp nepište zprávy pro personál.  Je to pouze pro videohovory s klientem.