Sociální pracovníci poskytují zájemcům o službu všechny potřebné informace o Domově a poskytovaných službách. Doprovázejí zájemce od podání žádosti až k jeho přijetí do Domova a nadále s ním spolupracují.

Uživatelům služeb pomáhají uplatňovat jejich práva, oprávněné zájmy a obstarávat osobních záležitosti.

Sociální pracovníci mimo výše uvedené zajišťují po přijetí do DOZP:

  • Oznámení změny kontaktní adresy na úřad práce, zdravotní pojišťovně
  • Posílání důchodu do Domova a jeho vyzvednutí na poště
  • Pomoc při komunikaci s úřady
  • Sociální poradenství v oblasti sociálních dávek
  • Pomoc při hospodaření s penězi