Zařízení není zdravotnickým zařízením, nemůžeme tedy poskytovat nemocniční způsob zdravotní péče.

Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry v nepřetržitém provozu na základě ordinací praktického lékaře, u kterého jsou uživatelé služeb registrovaní.

Každý uživatel má možnost zůstat v péči svého praktického lékaře nebo si zvolit smluvního praktického lékaře zařízení. Praktický lékař nedochází do zařízení každý den, ale podle potřeby. Kontakt mezi lékařem a uživatelem pomáhají zajišťovat všeobecné sestry. V akutních případech je vždy přivolána zdravotnická záchranná služba.

Do zařízení pravidelně dochází stomatolog a psychiatr. Ostatní specializovanou ambulantní péči je možné zprostředkovat na nejbližších pracovištích ve Třemošné nebo v Plzni.

Zařízení uživatelům služeb hromadně zajišťuje dovážení předepsaných léků i léků volně prodejných.

Všeobecné sestry provádějí zejména tyto činnosti:

  • Příprava a podávání léků – dle ordinace lékaře
  • Aplikace injekcí – dle ordinace lékaře
  • Péče o akutní i chronické rány – dle ordinace lékaře
  • Prevence a léčba dekubitů – dle ordinace lékaře
  • Monitorace fyziologických funkcí – TK, TF, TT – dle ordinace lékaře
  • Bandáže – dle ordinace lékaře
  • Aplikace léčebných mastí a očních kapek – dle ordinace lékaře
  • Péče o stomie, Peg, Pej, močové katetry – dle ordinace lékaře
  • Odběry biologického materiálu – dle ordinace lékaře
  • Kondiční a ošetřovatelská rehabilitace – dle ordinace lékaře